KVALITET OG MILJØ

Vi vil arbejde aktivt for at levere produkter, der har mindst indvirkning på miljøet, løbende forbedringer og kritisk undersøgelse er nøgleord i vores kvalitets og miljøarbejde.
Vi vil lytte til vores samarbejdspartnere og alt udført arbejde bør være en anbefaling til fremtidige forretninger.

Vi vil hele tiden undersøge vores aktiviteter baseret på ideen om genbrug, og stræber efter at forebygge forurening og bevare naturens ressourcer.

Vi vil hele tiden bestræbe os på at forbedre kompetence og bevidsthed om kvalitets- og miljøspørgsmål i virksomheden. Vi vil holde øje med at vi opfylder eller overgår de specificerede krav, vi får fra myndigheder, kunder og andre interessenter.

Vores miljøbevidste materialeudvikling, der konstant er i gang, har resulteret i produkter med minimal miljøbelastning, som vi synes er meget vigtigt i Connecta Industri AB

Vi vil arbejde under kvalitetssystemet ISO 9001-2008